مدیر

چشمی دزدگیر چیست

چشمی‌ دزدگیر چیست ؟

چشمی‌ دزدگیر چیست ؟ چشمی دزدگیر در واقع سیستمی با سنسور حرکتیه که هرگونه حرکت که در فاصله‌ی کانونی و محیط تحت کنترل خود را با استفاده از فن آوری...

04:009