در این مقاله سعی داریم به موضوع طبقه بندی دوربین های مداربسته بر اساس کاربرد آنها اشاره نماییم. چرا که انتخاب یک دوربین مناسب کمک فراوانی به بهتر شدن کیفیت انجام یک پروژه نموده و در نتیجه منجر به جلب رضایت کارفرما می شود. پس در مرحله اول لازم است...