قدرت تفکیک پذیری ( رزولوشن ) نمایشگر

اصطلاحات پرکاربرد در سیستم مداربسته

استفاده از سیستم مداربسته از سال های گذشته تا الان ، یه پای ثابت بحث نظارت و ایجاد امنیت در سراسر دنیا بوده .به طوری که با وجود افزایش سرعت پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر ، سیستم مداربسته نیز از لحاظ تکنولوژی بروز شده .در این مقاله می خواهیم...

14:00

انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته

یکی از ارکان اصلی پروژه های مداربسته، نحوه ارائه تصویر یا به عبارت دیگر انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته برای رویت و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته می باشد. در فرایند انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته ، در نظر گرفتن عوامل مختلفی از قبیل انتخاب نوع مناسب نمایشگر، در نظر گرفتن فاصله...

05:37