همانطور که در مقالات قبلی با عنوان انتخاب تجهیزات سیستم مداربسته و انتخاب نمایشگر سیستم های مداربسته به اهمیت انتخاب تجهیزات مناسب برای انجام پروژه های حفاظتی مبتنی بر دوربین مداربسته اشاره گردید ، قصد داریم در این مقاله نیز نحوه انتخاب ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته و میزان...