در مقاله انواع دوربین های مداربسته بر اساس تکنولوژی ساخت ، در سه بخش به معرفی سیستم مداربسته تحت شبکه یا دیجیتال، آنالوگ و آنالوگ اچ دی می پردازیم. در بخش اول سیستم مداربسته آنالوگ را بررسی کردیم.در این مقاله سعی داریم به یکی دیگر از انواع سیستم دوربین های...