انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته

۶ گام مهم در نصب دوربین مداربسته

نصب دوربین مداربسته در ظاهر کار ساده ای به نظر می رسد. اما جالب است بدانید که دو مرحله مهم در انجام یک پروژه حفاظتی ، طراحی و نصب و راه اندازی سیستم می باشد. باید پذیرفت که در این کار ، هیچ مدل و طرح واحدی برای طراحی ،...

08:00

انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته

یکی از ارکان اصلی پروژه های مداربسته، نحوه ارائه تصویر یا به عبارت دیگر انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته برای رویت و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته می باشد. در فرایند انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته ، در نظر گرفتن عوامل مختلفی از قبیل انتخاب نوع مناسب نمایشگر، در نظر گرفتن فاصله...

05:37